Nasza kadra

marcelina_rozycka_zdjecie_profilowe

MARCELINA RÓŻYCKA

O MNIE
Z wykształcenia jestem psychologiem oraz terapeutą. Moje powołanie i pasja to praca z dziećmi. W moim gabinecie zapewniam miłą i sympatyczną atmosferę pełną ciepła i życzliwości. Jestem nastawiona na pomoc dzieciom i wspieranie rodziców w wychowaniu. Od 2012 r. łączę swoją pasję z pracą z dziećmi.
WYKSZTAŁCENIE
Wyższe: mgr psychologii
STUDIA PODYPLOMOWE
 • Diagnoza Rodziny i Dziecka
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Akademia Trenerów
KURSY I SZKOLENIA
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 2023)
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę integracji sensorycznej
 • Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • Behawioralna metoda modyfikacji trudnych zachowań
 • Niedyrektywna praca z dzieckiem autystycznym
 • Bajkoterapia
 • Terapia indywidualna i grupowa w szkole
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Prawidłowa komunikacja i kształtowanie motywacji jako element umiejętności interpersonalnych w pracy pedagoga
 • Metoda negocjacji i mediacji jako sposób rozwiązywania konfliktów
 • Skuteczna współpraca z rodzicem
 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych
 • Kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych
 • Doskonalący kurs języka migowego dla pracownika służb społecznych
 • Jak kształtować współpracę na linii terapeuta- rodzic  
 • Jak wspomagać rozwój dziecka w zakresie małej motoryki 
 • Wyzwania sensoryczne i ich rozsądne rozwiązania
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk 
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne- czy mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka 
 • RUCH-ROZWÓJ-NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się 
 • Czego mnie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle. 
 • Pedagogika Montessori 
 • Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie 
 • Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem"
 • Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień"
 • Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży – z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego"
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralnych w profilaktyce i terapii”
 • Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych
 • Wolontariat w wychowaniu i profilaktyce 
DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA
W 2013 r. otrzymałam nagrodę Zarządu Województwa Kujawko - Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

 

  
Gosia

MAŁGORZATA KOŻUCH

 

WYKSZTAŁCENIE

UKW Bydgoszcz - studia magisterskie w zakresie - opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną

STUDIA PODYPLOMOWE

 • UMK Toruń - studia podyplomowe w zakresie - pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
 • WSE-E Gdańsk - studia podyplomowe w zakresie - Integracja Sensoryczna
 • K-PSW Bydgoszcz - studia podyplomowe w zakresie - Socjoterapia, trener umiejętności psychospołecznych

KURSY i SZKOLENIA

 • trzystopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania - Stowarzyszenie Pomocy Osobom  z Autyzmem w Toruniu
 • kurs doskonalający nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, poziom I i II prowadzony przez prof. Martę Bogdanowicz i Dariusza Okrzesika
 • dwustopniowy szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji prowadzone  sensorycznej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • szkolenie pn. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard prowadzone przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska w warszawie
 • szkolenie pt. Zasady prowadzenia grup wsparcia prowadzony przez Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu
 • szkolenie - Terapeuta środowiskowy dla dzieci i młodzieży prowadzony przez europejskie Studium Prawa
 • szkolenie - wykorzystanie sylabowego sposobu nauki czytania w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
 • szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz zakresu ICP i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) - prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu
 • warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz Inaczej" prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" w Starachowicach
 • szkolenie - od dysgrafii do kaligrafii prowadzone przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

 

 

 

     JAGODA KOWALSKA

 

 

O MNIE:

Z powołania i zawodu jestem psychologiem pracującym z dziećmi i młodzieżą. Moja praca opiera się na zaufaniu, szacunku i indywidualnym podejściu do każdej osoby. Korzystam z wielu metod i technik terapeutycznych bazując na zasobach moich klientów. Pomagam dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu trudności oraz w przełamywaniu barier życia codziennego. Ważne jest dla mnie by pomoc ta niosła rezultaty w postaci lepszej jakości życia i odzwierciedlała się w uśmiechach osób z którymi pracuję. Moje podejście w pracy świetnie obrazują słowa Janusza Korczaka:
„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

 

WYKSZTACENIE :

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Psychologia specjalność wspomaganie rozwoju człowieka

 

KURSY I SZKOLENIA:

Szkolenie –Elementy integracji sensorycznej w pracy pedagoga

Kurs- Muzykoterapia (w ramach zajęć uczelnianych)

Kurs – Metoda ruchu wspomagającego Weroniki Sherborne

Kurs Terapii Behawioralnej

Szkolenie – Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka

Kurs- Logopedia – zadania i metody pracy

Szkolenie – Elementy terapii ręki w integracji sensorycznej

Kurs certyfikacyjny – Trener umiejętności społecznych TUS SST

Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

 

  
  
  
  

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

Marcelina Różycka
ul. Świecka 45a
89-500 Tuchola
Tel. 660-088-129,
e-mail: marcelina.rozycka@gmail.com

Usługi opiekuńcze

Joanna Karwasz
tel. 662-480-764

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-19:00
Wtorek: 8:00-19:00 
Środa 8:00-19:00
Czwartek: 8:00- 19:00
Piątek 8:00-19:00 

W celu umówienia się na wizytę
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji