Terapia behawioralna

Terapia behawioralna

 

W terapii wykorzystywane jest założenie, według którego zaburzenia funkcjonowania wynikają z wyuczonych reakcji na bodźce. W jej trakcie uczy się lub modyfikuje zachowania tak, aby pozbyć się negatywnych reakcji na określone bodźce.

 

Terapia ma za zadanie wypracowanie samoświadomości i samokontrolę zachowań, pozwalającą unikać negatywnych, utrudniających życie zachowań, związanych z zaburzeniami, przez co może poprawić się jakość życia.

 

Terapia behawioralna zalecana jest dzieciom:

  • z zaburzeniami zachowania

  • z autyzmem

  • z ZA

  • z Zespołem Downa

  • z innymi zaburzeniami

 

W terapii używa się jasnych i precyzyjnych terminów, które nie dają możliwości swobodnej interpretacji. Stosuje się ściśle zaplanowany system wzmocnień. Podstawą terapii jest nauka tego, jak się uczyć. Kluczem do sukcesu jest intensywna i systematyczna praca od najwcześniejszych lat życia dziecka, a kluczowe są lata nauki przed szkołą.

 

Główne cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych, ale pożądanych u dziecka – są to zachowania występujące zbyt rzadko lub wcale, a uznawane za prawidłowe u dziecka zdrowego w pewnym wieku oraz w pewnych okolicznościach (mowa, emocje, uczucia, zabawa)

  • redukowanie zachowań niepożądanych

  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – odpowiednie zachowanie pojawia się w różnych okolicznościach – np. dziecko siedzi spokojnie w klasie, domu, kościele, przy rodzicach, nauczycielach i osobach obcych

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

Marcelina Różycka
ul. Świecka 45a
89-500 Tuchola
Tel. 660-088-129,
e-mail: marcelina.rozycka@gmail.com

Usługi opiekuńcze

Joanna Karwasz
tel. 662-480-764

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-19:00
Wtorek: 8:00-19:00 
Środa 8:00-19:00
Czwartek: 8:00- 19:00
Piątek 8:00-19:00 

W celu umówienia się na wizytę
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Created by VOBACOM sp. z o.o. Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji